Platforma mindtreat.art je prostor pro činnosti zaměřené na rozvoj, podporu a obohacení (treat) naší mysli, duše i ducha (mind).

„Strom mysli“, je pro nás symbolem, který ukazuje, jak se práce na sobě může proměňovat ve sladké plody poznání.

Umění (art) je jeden z přístupů jak nahlížet na vnitřní realitu člověka a také výsledek naší práce – tedy umění pečovat o své nitro (mindtreat.art).

Psychoterapeutické konzultace, koučink, sebezkušenostní semináře a mnohem více.

služby

Psychoterapeutické konzultace

Bezpečný a diskrétní prostor pro ty, kteří chtějí poznat své potřeby, nalézt a podpořit zdroje k jejich naplnění, hledat životní vizi, nahlédnout pod pokličku svých trápení nebo upevnit či ozdravit vztahy.

Služby na míru

Semináře:
sebezkušenostní vzdělávání pro skupiny zaměřené na osobnostně sociální rozvoj

Retreat pobyty:
tématické relaxační pobyty s prvky seberozvojových aktivit, jógou a wellness

Přechodové rituály:
přechod mezi obdobími velkých životních změn

Koučink

Je proces, podporující hledání individuálních řešení a osobní růst člověka v ním zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá cíle společně s klientem. Vytváří se pracovní partnerství, které provokuje myšlení a inspiruje klienta k maximalizaci jeho osobního a profesního potenciálu.

KBT koučink

Na rozdíl od klasického koučování nabízí KBT koučink také vědecky ověřené metody jak pracovat s tenzí, úzkostí a stresem, jak se zbavit zlozvyků (nezdravý životní styl, návykové a konfliktní chování atp.). Věnuje se také objevování pozitivních i negativních modelů myšlení a chování, a nabízí možnosti jak je využít k vlastnímu rozvoji.

o nás

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Rozhodl jsem se nabídnout soukromě své služby klientům, kteří chtějí na sobě intenzivně pracovat a využít mé know how získané mnohaletým studiem, absolvovanými výcviky, zahraničními stážemi a bohatou praxí v oboru.

Q

Michal
Růžička

Nabízené služby

Psychoterapeutické konzultace

Osobně: 1100 Kč / 60 minut

Online: 900 Kč / 60 minut

 

KBT koučink

Cena: 1500 Kč / 60 minut

Cena: 2800 Kč / 120 minut

Platba: po setkání v hotovosti, převodem na základě faktury

Storno podmínky:

Storno podmínky jsou součástí kontraktu o poskytování služeb.

 • Odhlášení nejpozději 48 hodin předem – bez storno poplatku (email, sms, telefon);
 • Storno poplatek 48 hodin – 24 hodin 50% ceny;
 • Měně než 24 hodin nebo bez omluvy absence – plná výše ceny.

IČ: 09755853

Adresa provozovny

Mlýnská 4
779 00 Olomouc

Q

Michal
Růžička

Rozhodl jsem se nabídnout soukromě své služby klientům, kteří chtějí na sobě intenzivně pracovat a využít mé know how získané mnohaletým studiem, absolvovanými výcviky, zahraničními stážemi a bohatou praxí v oboru. Ve své práci vycházím z kognitivně behaviorální terapie, expresivních terapií a racionálně emoční terapie a dalších přístupů. Pracuji s osobností v celé její tělesné, duševní, společenské a spirituální rozmanitosti. Díky aplikované sebezkušenosti se snažím nastavit konkrétní metody takovým směrem, aby respektovaly jedinečnost protějšku, se kterým pracuji a pomohly tak rozvinout jeho potenciál. Rád Vám pomohu objevit Vaše třinácté komnaty, rozsvítit v nich světlo a naučím Vás jak klíče od těchto prostor neztratit. Více informací o mne naleznete v profesním životopise a nebo v rámci společného setkání.

Životopis

Certifikáty a osvědčení

Lenka Růžičková

Mgr. Lenka Terezie Růžičková

Na mém povolání mě těší potkávání se v příbězích, které žijeme a hledání možností, jak tvořit příběh, který chceme žít. Inspiraci pro můj profesní i osobní růst nacházím v odborných kruzích, ale i divadle, tanci, mytologii, manželství a mateřství.

Q

Lenka
Růžičková

Nabízené služby

Psychoterapeutické konzultace

Osobně, online : 800 Kč / 60 minut

Platba: Po setkání v hotovosti, převodem na základě faktury

Storno podmínky:
Storno podmínky jsou součástí kontraktu o poskytování služeb.

 • Odhlášení nejpozději 48 hodin předem – bez storno poplatku (email, sms, telefon);
 • Storno poplatek 48 hodin – 24 hodin 50% ceny;
 • Měně než 24 hodin nebo bez omluvy absence – plná výše ceny.

IČ: 02935058

Adresa provozovny

Mlýnská 4
779 00 Olomouc

 

 

 

Q

Lenka
Růžičková

Lenka Terezie Růžičková, terapeutka, speciální pedagožka

Na mém povolání mě těší potkávání se v příbězích, které žijeme a hledání možností, jak tvořit příběh, který chceme žít. Inspiraci pro svůj profesní i osobní růst nacházím v odborných kruzích, i v divadle, tanci, mytologii, manželství a mateřství. Cesty k (sebe)poznání jsou rozmanité a každý z nás potřebuje jiný způsob, čas a prostor pro setkání se sebou samým. Proto ve své práci vycházím z integrativního přístupu, a to na více úrovních.

 • Integrativní psychoterapie – ve smyslu začlenění renomovaných psychoterapeutických směrů i uměleckých terapií, na základě preferencí a potřeb klienta.
 • Integrace osobnosti – tedy proces spojování různých stránek naší osobnosti v harmonický celek.
 • Integrace zážitků – u všech činností, kterým se profesně věnuji, kladu důraz na začlenění a zakotvení nabytého poznání a zážitků v každodenním životě klienta.

Svým klientům zaručuji absolutní diskrétnost, včetně setrvání v anonymitě. Podrobnější informace o praxi a vzdělání naleznete v životopise.

Spolupracuji s pojišťovnami v rámci prevence duševního zdraví (VZP, ZP MVČR, ČPZP, ZPŠ, RBP). 

Profesní role

 

ŽIVOTOPIS

Certifikát INSTEP, Lenka Terezie Růžičková

Mgr. Petr Kvapil

Mou osobní vizí  je pomáhat ostatním rozvinout jejich potenciál, aby byli šťastní a vyrovnaní. Koučování klientů je k uskutečnění této mé životní cesty ideální způsob. Na mých individuální sezeních si klienti nacházejí svůj vlastní smysl, který poté uplatňují v jakékoliv životní roli.

Q

Petr
Kvapil

Nabízené služby

Koučovací sezení

Cena: 1000 Kč / 60 minut

Platba: Po setkání v hotovosti nebo převodem na účet 66644490/5500

Storno podmínky: 
Storno podmínky jsou součástí kontraktu o poskytování služeb.

 • Odhlášení nejpozději 48 hodin předem – bez storno poplatku (email, sms, telefon);
 • Storno poplatek 48 hodin – 24 hodin 50% ceny;
 • Měně než 24 hodin nebo bez omluvy absence – plná výše ceny.
IČ: 05129931

Kontakty

Mobil: +420 731 531 509
E-mail: kvapil@mindtreat.art

Q

Petr
Kvapil

Dovolte mi, abych Vám krátce představil sebe a služby, které klientům nabízím.

Mou osobní vizí  je pomáhat ostatním rozvinout jejich potenciál, aby byli šťastní a vyrovnaní.

Koučování klientů je k uskutečnění této mé životní cesty ideální způsob. Na mých individuální sezeních si klienti nacházejí svůj vlastní smysl, který poté uplatňují v jakékoliv životní roli. Klienti mi často říkají, jak je překvapuje, že přemýšlet nahlas má úplně jiný dopad, než přemýšlet v duchu sám.

V roli průvodce umožňuji klientům pomocí otázek si ujasnit cíl, cestu a jednotlivé kroky. Lidé se pak cítí aktivní a věří, že je jen na nich, jak bude jejich život vypadat. Roste jejich sebehodnota a vyrovnanost.

Tento způsob práce je vhodný pro každého, kdo chce na sobě pracovat, cítit se dobře, vyrovnaně a být úspěšný. Každý máme tuto sílu v sobě. Možná nám v cestě stojí kameny či balvany, ale pokud je odtlačíme nebo přelezeme, rozvineme svůj potenciál.

Pokud Vás můj medailonek zaujal a měli byste zájem a koučovací sezení, budu rád, když se mi ozvete.

Profesní role

 • Certifikovaný kouč
 • Lektor v oblasti osobnostního rozvoje
 • Trenér manažerských dovedností

Životopis Petr Kvapil

 

Certifikáty a osvědčení

reference

{

Lenka vyniká neobyčejnou intuicí a dokáže se na člověka velmi dobře naladit a provést ho různými
životními fázemi. Pracuje s empatií, pochopením, laskavostí, ale i s motivací a schopností
probudit v člověku opět svůj vnitřní zdroj a sílu. Spolupráce s Lenkou mi přináší sílu, spoustu otázek
k zamyšlení, a především odhodlaní chtít od života víc a posouvat se dál.

Ing. Marta Semerádová
{

Lenka Růžičková pro mě znamená propojení mezi citlivostí, kreativitou, hloubkou a zároveň pevností,
sílou a oporou. Velmi si jí vážím pro její vnímání druhých, jejich potřeb, tužeb a především schopnost
pomoci jim nalézat cesty k sebepoznání, vlastní kreativitě a zplnomocnění sebe sama přes nenucený
hovor či tvořivost. Své znalosti a vzdělání si neustále prohlubuje, což z ní činí znalého odborníka
v oblasti psychoterapie. Zároveň má úžasnou schopnost vidět v člověku jeho potenciál. Svou
přirozenou laskavostí pomáhá jedinci krok po kroku nalézat možnosti i útěchu. V jejím přístupu je
kombinace jemnosti, uměleckého cítění a upřímného porozumění s profesionálními hranicemi, které
vytváří tak cenný pocit bezpeční a důvěry.

Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D.
{

Michal Růžička je pro mě člověk s nadhledem, pochopením a zároveň velký profesionál. Dokáže být
velmi pozorným posluchačem, který vás bedlivě vnímá a s otevřeností sobě vlastní se zajímá o
člověka jako takového. Má úžasný dar, a to, že ať se mu člověk svěří s jakoukoliv „divností“,
nepřipadá si před ním hloupě. Naopak. Umí v člověku vyvolat pocit jedinečnosti a také mu pomoci ho
nasměrovat tak, aby se dokázal dívat na své problémy a okolnosti s tím spojené s nadhledem a
porozuměním. Jeho letité zkušenosti, hluboké znalosti lidské psychiky a terapeutických postupů z něj
dělají profesionála, který má v rukávu spoustu možností. Člověk má najednou pocit, že netápe, ale
naopak se má čeho chytnout a není na své životní výzvy sám.

Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D.
{

V případě pana Petra Kvapila jde o velice dobrého a nadaného kouče a také člověka jako
takového. Je pozorný a velmi ohleduplný a to i při zachování vysoké profesionality, což v
procesu koučování má dobrý vliv na klienta. Dovede dobře klást motivační otázky a
následovně shrnout a konkretizovat odpověď koučovaného. Pana Kvapila mohu jako kouče
jen doporučit a jsem přesvědčen, že svou činností pomůže zlepšit pracovní i osobní
"život" dalších lidí.

Rostislav Lochman – manažer vývojového oddělení
{

Díky tomu, že jsem měl poprvé v životě možnost setkat se s koučováním jako takovým, bylo jen a pouze
na kouči, zda mě pro tento způsob vedení získá nebo nikoliv. Díky Petru Kvapilovi jsem přes prvotní
nedůvěru hned během prvních pár minut první lekce zjistil, v čem je přínos koučování. Jeho, nebojím
se říci, neinvazivní přístup do myšlenek a nálad člověka, je natolik sympatický, že se nedá pochybovat
o vrozeném talentu pro tento způsob práce.

Jiří Vlk – ředitel výzkumu a vývoje
{

Lenku jsem měla možnost vidět při práci již několikrát a vždy na mě působila, jako člověk, který ví, co dělá. I proto jsem neváhala a svěřila ji do rukou svůj přechodový, předsvatební rituál. A musím říct, že právě díky ní to byl velmi intenzivní, niterný zážitek. Lenča se mě prvně zeptala, co je pro mě v rituálu důležité, jaké prvky by neměla opomenout, a pak už jsem ji dala zcela svoji důvěru a dobře jsem udělala. Celý rituál měl silnou dějovou linku, vinul se jako příběh. Nebyl jen o mě ale o celém společenství žen, které se k této příležitosti sešlo. Lenka má velký dar slova, kterým umí pohladit ale i popostrčit člověka ku předu. Nebojí se jít do hloubky, ale ani ji nevadí držet se v mělkých vodách, pokud to druhý člověk potřebuje. Má příjemný, osobní přístup, který je velmi jemný a citlivý. Její práci mohu vřele doporučit. Krom skvělé průvodkyně rituály, je to také krásný člověk, kterého si moc vážím.

Mgr. Tereza Zahradníková
{

Díky této něžné ženě se změnilo mnoho v mém životě. Pomohla mi najít cestu ke mně samotné a pochopit moji jedinečnost a sílu mojí bytosti. Nebojte se požádat o pomoc, někdy pro Vás může být problém jen špička ledové kry v moři a nevidíte, co se skrývá pod povrchem.

Míša Sedláčková
{

Práce Michala Růžičky si cením nejenom pro jeho profesionalitu, která by měla být u terapeuta samozřejmostí, ale především pro lidský přistup, jež často příjemně balancuje na hranici porozumění běžným životním problémům a jakéhosi hrabalovského pábitelství, kdy dokáže pohovořit o věcech nerozumných tak, aby se z nich posléze staly věci rozumné. Michala považuji za odborníka, terapeuta „par excellence“ a velmi slušného člověka, což není v dnešní době málo.

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. - autor knihy Terapie ve speciální pedagogice