Platforma mindtreat.art je prostor pro činnosti zaměřené na rozvoj, podporu a obohacení (treat) naší mysli, duše i ducha (mind).

„Strom mysli“, je pro nás symbolem, který ukazuje, jak se práce na sobě může proměňovat ve sladké plody poznání.

Umění (art) je jeden z přístupů jak nahlížet na vnitřní realitu člověka a také výsledek naší práce – tedy umění pečovat o své nitro (mindtreat.art).

Psychoterapeutické konzultace, koučink, sebezkušenostní semináře a mnohem více.

služby

Psychoterapeutické konzultace

Bezpečný a diskrétní prostor pro ty, kteří chtějí poznat své potřeby, nalézt a podpořit zdroje k jejich naplnění, hledat životní vizi, nahlédnout pod pokličku svých trápení nebo upevnit či ozdravit vztahy.

Služby na míru

Semináře:
sebezkušenostní vzdělávání pro skupiny zaměřené na osobnostně sociální rozvoj

Retreat pobyty:
tématické relaxační pobyty s prvky seberozvojových aktivit, jógou a wellness

Přechodové rituály:
přechod mezi obdobími velkých životních změn

Koučink

Je proces, podporující hledání individuálních řešení a osobní růst člověka v ním zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá cíle společně s klientem. Vytváří se pracovní partnerství, které provokuje myšlení a inspiruje klienta k maximalizaci jeho osobního a profesního potenciálu.

KBT koučink

Na rozdíl od klasického koučování nabízí KBT koučink také vědecky ověřené metody jak pracovat s tenzí, úzkostí a stresem, jak se zbavit zlozvyků (nezdravý životní styl, návykové a konfliktní chování atp.). Věnuje se také objevování pozitivních i negativních modelů myšlení a chování, a nabízí možnosti jak je využít k vlastnímu rozvoji.

o nás

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Rozhodl jsem se nabídnout soukromě své služby klientům, kteří chtějí na sobě intenzivně pracovat a využít mé know how získané mnohaletým studiem, absolvovanými výcviky, zahraničními stážemi a bohatou praxí v oboru.

Q

Michal
Růžička

Nabízené služby

Psychoterapeutické konzultace

Osobně: 1100 Kč / 60 minut

Online: 900 Kč / 60 minut

 

KBT koučink

Cena: 1500 Kč / 60 minut

Cena: 2800 Kč / 120 minut

Platba: po setkání v hotovosti, převodem na základě faktury

Storno podmínky:

Storno podmínky jsou součástí kontraktu o poskytování služeb.

 • Odhlášení nejpozději 48 hodin předem – bez storno poplatku (email, sms, telefon);
 • Storno poplatek 48 hodin – 24 hodin 50% ceny;
 • Měně než 24 hodin nebo bez omluvy absence – plná výše ceny.

IČ: 09755853

Adresa provozovny

Mlýnská 4
779 00 Olomouc

Q

Michal
Růžička

Rozhodl jsem se nabídnout soukromě své služby klientům, kteří chtějí na sobě intenzivně pracovat a využít mé know how získané mnohaletým studiem, absolvovanými výcviky, zahraničními stážemi a bohatou praxí v oboru. Ve své práci vycházím z kognitivně behaviorální terapie, expresivních terapií a racionálně emoční terapie a dalších přístupů. Pracuji s osobností v celé její tělesné, duševní, společenské a spirituální rozmanitosti. Díky aplikované sebezkušenosti se snažím nastavit konkrétní metody takovým směrem, aby respektovaly jedinečnost protějšku, se kterým pracuji a pomohly tak rozvinout jeho potenciál. Rád Vám pomohu objevit Vaše třinácté komnaty, rozsvítit v nich světlo a naučím Vás jak klíče od těchto prostor neztratit. Více informací o mne naleznete v profesním životopise a nebo v rámci společného setkání.

Životopis

Certifikáty a osvědčení

Lenka Růžičková

Mgr. Lenka Terezie Růžičková

Na mém povolání mě těší potkávání se v příbězích, které žijeme a hledání možností, jak tvořit příběh, který chceme žít. Inspiraci pro můj profesní i osobní růst nacházím v odborných kruzích, ale i divadle, tanci, mytologii, manželství a mateřství.

Q

Lenka
Růžičková

Nabízené služby

Psychoterapeutické konzultace

Osobně, online : 800 Kč / 60 minut

Platba: Po setkání v hotovosti, převodem na základě faktury

Storno podmínky:
Storno podmínky jsou součástí kontraktu o poskytování služeb.

 • Odhlášení nejpozději 48 hodin předem – bez storno poplatku (email, sms, telefon);
 • Storno poplatek 48 hodin – 24 hodin 50% ceny;
 • Měně než 24 hodin nebo bez omluvy absence – plná výše ceny.

IČ: 02935058

Adresa provozovny

Mlýnská 4
779 00 Olomouc

 

 

 

Q

Lenka
Růžičková

Na mém povolání mě těší potkávání se v příbězích, které žijeme a hledání možností, jak tvořit příběh, který chceme žít. Inspiraci pro svůj profesní i osobní růst nacházím v odborných kruzích, i v divadle, tanci, mytologii, manželství a mateřství. Cesty k (sebe)poznání jsou rozmanité a každý z nás potřebuje jiný způsob, čas a prostor pro setkání se sebou samým. Proto ve své práci vycházím z integrativního přístupu, a to na více úrovních.

 • Integrativní psychoterapie – ve smyslu začlenění renomovaných psychoterapeutických směrů i uměleckých terapií, na základě preferencí a potřeb klienta.
 • Integrace osobnosti – tedy proces spojování různých stránek naší osobnosti v harmonický celek.
 • Integrace zážitků – u všech činností, kterým se profesně věnuji, kladu důraz na začlenění a zakotvení nabytého poznání a zážitků v každodenním životě klienta.

Svým klientům zaručuji absolutní diskrétnost, včetně setrvání v anonymitě. Podrobnější informace o praxi a vzdělání naleznete v životopise.

Profesní role

 

Životopis

Mgr. Petr Kvapil

Mou osobní vizí  je pomáhat ostatním rozvinout jejich potenciál, aby byli šťastní a vyrovnaní. Koučování klientů je k uskutečnění této mé životní cesty ideální způsob. Na mých individuální sezeních si klienti nacházejí svůj vlastní smysl, který poté uplatňují v jakékoliv životní roli.

Q

Petr
Kvapil

Nabízené služby

Koučovací sezení

Cena: 1000 Kč / 60 minut

Platba: Po setkání v hotovosti nebo převodem na účet 66644490/5500

Storno podmínky: 
Storno podmínky jsou součástí kontraktu o poskytování služeb.

 • Odhlášení nejpozději 48 hodin předem – bez storno poplatku (email, sms, telefon);
 • Storno poplatek 48 hodin – 24 hodin 50% ceny;
 • Měně než 24 hodin nebo bez omluvy absence – plná výše ceny.
IČ: 05129931

Kontakty

Mobil: +420 731 531 509
E-mail: kvapil@mindtreat.art

Q

Petr
Kvapil

Dovolte mi, abych Vám krátce představil sebe a služby, které klientům nabízím.

Mou osobní vizí  je pomáhat ostatním rozvinout jejich potenciál, aby byli šťastní a vyrovnaní.

Koučování klientů je k uskutečnění této mé životní cesty ideální způsob. Na mých individuální sezeních si klienti nacházejí svůj vlastní smysl, který poté uplatňují v jakékoliv životní roli. Klienti mi často říkají, jak je překvapuje, že přemýšlet nahlas má úplně jiný dopad, než přemýšlet v duchu sám.

V roli průvodce umožňuji klientům pomocí otázek si ujasnit cíl, cestu a jednotlivé kroky. Lidé se pak cítí aktivní a věří, že je jen na nich, jak bude jejich život vypadat. Roste jejich sebehodnota a vyrovnanost.

Tento způsob práce je vhodný pro každého, kdo chce na sobě pracovat, cítit se dobře, vyrovnaně a být úspěšný. Každý máme tuto sílu v sobě. Možná nám v cestě stojí kameny či balvany, ale pokud je odtlačíme nebo přelezeme, rozvineme svůj potenciál.

Pokud Vás můj medailonek zaujal a měli byste zájem a koučovací sezení, budu rád, když se mi ozvete.

Profesní role

 • Certifikovaný kouč
 • Lektor v oblasti osobnostního rozvoje
 • Trenér manažerských dovedností

Životopis Petr Kvapil

 

Certifikáty a osvědčení

Mgr. Kristýna Anna Černíková

Baví mě setkání člověka s člověkem, které v sobě, v rámci bezpečného prostředí nese transformační potenciál. V rámci terapeutického rozhovoru se mohou změnit věci, které jsou dlouho zamotané. Ráda Vás tímto procesem provedu.

Q

Kristýna
Anna
Černíková

Nabízené služby

*V současné době na mateřské dovolené

Platba: Po setkání v hotovosti.

Storno podmínky: 
Storno podmínky jsou součástí kontraktu o poskytování služeb.

 • Odhlášení nejpozději 48 hodin předem – bez storno poplatku (email, sms, telefon);
 • Storno poplatek 48 hodin – 24 hodin 50% ceny;
 • Měně než 24 hodin nebo bez omluvy absence – plná výše ceny.

Kontakty

E-mail: cernikova@mindtreat.art

Q

Kristýna
Anna
Černíková

Baví mě setkání člověka s člověkem, které v sobě, v rámci bezpečného prostředí nese transformační potenciál. V rámci terapeutického rozhovoru se mohou změnit věci, které jsou dlouho zamotané. Ráda Vás tímto procesem provedu.

Nejvíce mě ovlivňuje integrativní gestalt terapie, inspiraci také čerpám z biosyntézy.

V rámci svého akademického výzkumu se věnuji zkušenostem lidí se zdravím a nemocí.

Jsem zvídavý člověk, hodně čtu, miluji dobrou kávu, přírodu a cestování.

Profesní role

Životopis

Certifikáty a osvědčení

reference

{

Lenka vyniká neobyčejnou intuicí a dokáže se na člověka velmi dobře naladit a provést ho různými
životními fázemi. Pracuje s empatií, pochopením, laskavostí, ale i s motivací a schopností
probudit v člověku opět svůj vnitřní zdroj a sílu. Spolupráce s Lenkou mi přináší sílu, spoustu otázek
k zamyšlení, a především odhodlaní chtít od života víc a posouvat se dál.

Ing. Marta Semerádová
{

Lenka Růžičková pro mě znamená propojení mezi citlivostí, kreativitou, hloubkou a zároveň pevností,
sílou a oporou. Velmi si jí vážím pro její vnímání druhých, jejich potřeb, tužeb a především schopnost
pomoci jim nalézat cesty k sebepoznání, vlastní kreativitě a zplnomocnění sebe sama přes nenucený
hovor či tvořivost. Své znalosti a vzdělání si neustále prohlubuje, což z ní činí znalého odborníka
v oblasti psychoterapie. Zároveň má úžasnou schopnost vidět v člověku jeho potenciál. Svou
přirozenou laskavostí pomáhá jedinci krok po kroku nalézat možnosti i útěchu. V jejím přístupu je
kombinace jemnosti, uměleckého cítění a upřímného porozumění s profesionálními hranicemi, které
vytváří tak cenný pocit bezpeční a důvěry.

Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D.
{

Michal Růžička je pro mě člověk s nadhledem, pochopením a zároveň velký profesionál. Dokáže být
velmi pozorným posluchačem, který vás bedlivě vnímá a s otevřeností sobě vlastní se zajímá o
člověka jako takového. Má úžasný dar, a to, že ať se mu člověk svěří s jakoukoliv „divností“,
nepřipadá si před ním hloupě. Naopak. Umí v člověku vyvolat pocit jedinečnosti a také mu pomoci ho
nasměrovat tak, aby se dokázal dívat na své problémy a okolnosti s tím spojené s nadhledem a
porozuměním. Jeho letité zkušenosti, hluboké znalosti lidské psychiky a terapeutických postupů z něj
dělají profesionála, který má v rukávu spoustu možností. Člověk má najednou pocit, že netápe, ale
naopak se má čeho chytnout a není na své životní výzvy sám.

Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D.
{

V případě pana Petra Kvapila jde o velice dobrého a nadaného kouče a také člověka jako
takového. Je pozorný a velmi ohleduplný a to i při zachování vysoké profesionality, což v
procesu koučování má dobrý vliv na klienta. Dovede dobře klást motivační otázky a
následovně shrnout a konkretizovat odpověď koučovaného. Pana Kvapila mohu jako kouče
jen doporučit a jsem přesvědčen, že svou činností pomůže zlepšit pracovní i osobní
"život" dalších lidí.

Rostislav Lochman – manažer vývojového oddělení
{

Díky tomu, že jsem měl poprvé v životě možnost setkat se s koučováním jako takovým, bylo jen a pouze
na kouči, zda mě pro tento způsob vedení získá nebo nikoliv. Díky Petru Kvapilovi jsem přes prvotní
nedůvěru hned během prvních pár minut první lekce zjistil, v čem je přínos koučování. Jeho, nebojím
se říci, neinvazivní přístup do myšlenek a nálad člověka, je natolik sympatický, že se nedá pochybovat
o vrozeném talentu pro tento způsob práce.

Jiří Vlk – ředitel výzkumu a vývoje
{

Lenku jsem měla možnost vidět při práci již několikrát a vždy na mě působila, jako člověk, který ví, co dělá. I proto jsem neváhala a svěřila ji do rukou svůj přechodový, předsvatební rituál. A musím říct, že právě díky ní to byl velmi intenzivní, niterný zážitek. Lenča se mě prvně zeptala, co je pro mě v rituálu důležité, jaké prvky by neměla opomenout, a pak už jsem ji dala zcela svoji důvěru a dobře jsem udělala. Celý rituál měl silnou dějovou linku, vinul se jako příběh. Nebyl jen o mě ale o celém společenství žen, které se k této příležitosti sešlo. Lenka má velký dar slova, kterým umí pohladit ale i popostrčit člověka ku předu. Nebojí se jít do hloubky, ale ani ji nevadí držet se v mělkých vodách, pokud to druhý člověk potřebuje. Má příjemný, osobní přístup, který je velmi jemný a citlivý. Její práci mohu vřele doporučit. Krom skvělé průvodkyně rituály, je to také krásný člověk, kterého si moc vážím.

Mgr. Tereza Zahradníková
{

Díky této něžné ženě se změnilo mnoho v mém životě. Pomohla mi najít cestu ke mně samotné a pochopit moji jedinečnost a sílu mojí bytosti. Nebojte se požádat o pomoc, někdy pro Vás může být problém jen špička ledové kry v moři a nevidíte, co se skrývá pod povrchem.

Míša Sedláčková
{

Práce Michala Růžičky si cením nejenom pro jeho profesionalitu, která by měla být u terapeuta samozřejmostí, ale především pro lidský přistup, jež často příjemně balancuje na hranici porozumění běžným životním problémům a jakéhosi hrabalovského pábitelství, kdy dokáže pohovořit o věcech nerozumných tak, aby se z nich posléze staly věci rozumné. Michala považuji za odborníka, terapeuta „par excellence“ a velmi slušného člověka, což není v dnešní době málo.

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. - autor knihy Terapie ve speciální pedagogice