Výcvikový kurz KBT koučink

 

koučujeme duši ne ego

Jaký bude výcvik KBT koučinku­?

Výcvik bude jako my. Bude laskavý a bude mít i své hranice. Bude dynamický, efektivní a zároveň půjde do hloubky. Nabídne vám spoustu technik, které si sami vyzkoušíte. Supervizí vás povedeme ke zdokonalení těchto technik. Kurz bude rošťácky vtipný a zároveň bude stát na vědecky i empiricky ověřených základech. Poetična a humoru využíváme k efektivní práci, k naplnění cílů a zároveň k vytvoření bezpečného prostředí, které je postaveno na důvěře, diskrétnosti a pevných hranicích.

Jaký je přínos KBT koučinku pro klienta?

Přidanou hodnotu KBT koučinku vidíme v umění naladit se na klienta tak, že mu dokážeme dát maximální pozornost a respekt a tím vytvořit takové prostředí, kde se cítí povznesen, v bezpečí a zároveň otevírá své vlastní zdroje. Kouč klientovi hluboce naslouchá a klade mu otázky, při nichž má možnost objevit svou vlastní cestu. Klient tak sám nachází řešení daných problémů.

Jak povedeme výcvik?

Autenticky. A to je hodnota, kterou bychom rádi předali i účastníkům našeho výcviku. Víme, že je to těžké. Aby byl člověk autentický, musí se zbavit obručí, které ho svazují. Orientace na výkon, orientace na přijetí a orientace na kontrolu nepředstavují pouze motivaci, která nám přináší úspěch, ale i omezení, která nám brání orientovat se na svou jedinečnost a možnosti její realizace ve světě. Zároveň je třeba naučit se své divoké koně kočírovat, ale nenechat se jimi tahat. Mít pod kontrolou ty věci, které chceme mít pod kontrolou. Pěstovat vztahy, na kterých opravdu záleží a v neposlední řadě výkon posilovat pouze tam, kde to má smysl.

Proč se věnujeme koučování?

Když vidíme, že koučování přináší člověku pocit sebedůvěry, radost z vlastní práce a dosahování kýžených výsledků, vnímáme naši práci jako poslání a máme z ní opravdovou radost. Vděčnost, že naši klienti dokázali zdánlivě neřešitelný problém zvládnout s tvořivostí sobě vlastní. Tím, že naším klientům opravdu fandíme, bereme to jako obrovské vítězství. Vidět druhé, jak před vámi rostou, aniž byste jim cokoliv radili, je povznášející.

Co výcvik účastníkům přinese?

Do výcviku bychom kromě výše zmíněného rádi vložili i další funkční metody a techniky, které v životě sami děláme. Například Michal dělá jógu, Petr se věnuje dýchacím technikám. To jsou činnosti, jejichž praxí získáváme stabilitu i uvolnění v každodennosti. Pro výcvik jsme vybrali prostředí malebných Beskyd, aby některé části výcviku mohly probíhat venku v přírodě. Příroda, pohyb, čistý, zdravý vzduch a vzdělávání formou teorie i prožitků přináší účastníkům celostní rozvoj.

Proč chceme vést výcvik společně?

Vzájemně se inspirujeme a doplňujeme.

Michal: „Někdy mi chybí pevnější hranice, které Petr umí dát. Dokážu je od něj přijmout, pochopit a posléze i aplikovat.“

Petr: „Od Michala čerpám obrovskou jemnost a laskavost při jednání s lidmi. Michal dokáže řešit věci, ze kterých je rozčílený, kultivovanou formou. Michal dokáže být královsky štědrý, ale zároveň skromný a šetrný, což je pro mě též inspirující.“

Čím mě Michal inspiruje v kontextu koučovací práce?

Petr: U Michala se mi líbí, že od myšlenky a nápadu vede pevná cestička k její realizaci. Dokáže pracovat efektivně a účelně. Zároveň mi dodává víru, že ve spolupráci s ním proměním své sny ve skutečnost. Je to přesně v souladu s filozofií koučování, tj. otevřít v lidech myšlenky, které pak zrealizují.

Čím mě Petr inspiruje v kontextu koučovací práce?

Michal: U Petra se mi líbí, že do koučovacích sezení přináší tah na branku. Já jsem z terapie zvyklý, že se často na tématech pracuje i roky, což není u terapie špatně. Je to funkční, když je přítomné nějaké trauma, blok. Když se však jedná o nějakou pracovní nebo osobní těžkost, která není zatížena hlubšími potížemi, tak to jde udělat velmi efektivně a rychle. A Petr tohle umí. Dokáže z každého sezení vypíchnout x bodů, které má klient do příštího sezení zvládnout. A jestliže je splní, tak sám cítí a vidí, že se posouvá dál.

Pro koho je výcvik určen?

HR manažer, manažer týmu na jakékoliv úrovni vedení, pracovník v oblasti vedení lidských zdrojů, pedagog, psycholog, trenér, kouč a další pracovníci v pomáhajících profesích. Důležitá je ochota přijmout a integrovat nové způsoby myšlení, prožívání, poznání a aplikovat je v přímé práci s lidmi.

Informace k výcviku

 • Jedná se o 120hodinový akreditovaný výcvikový kurz (akreditace MŠMT), který je rozdělen do šesti bloků:
  • 1. běh – září 2022–leden 2023;
  • 2. běh – únor 2023–červen 2023.
 • Výcvik probíhá v malebném lůně Beskyd v rekreačním středisku Beskydský H-RESORT, Kunčice pod Ondřejníkem 8, 739 13.
 • Absolvent výcviku může pracovat jako profesionální interní/externí kouč, popřípadě využít koučování ve vedení lidí v soukromém i státním sektoru.
 • Cena za každý třídenní blok (20 hodin) je 10 500 Kč včetně DPH (525 Kč za výukovou hodinu).

Výcvikoví lektoři

Michal Růžička, psychoterapeut, kouč, lektor. S dlouholetou a pestrou praxí napříč cílovými skupinami.

Petr Kvapil, kouč, lektor, manažer s dlouholetou praxí v různých typech firemního prostředí (výrobní společnost, pojišťovny, banky).

Teoreticko-aplikační background

Koncept KBT koučinku je ve světě běžnou metodou (viz např. ZDE).

KBT terapie, která měla své zázemí v terapii psychických poruch, se ukazuje jako účinná pro cíle koučinku, a to zejména v následujících oblastech:

 • odstranění limitujících bariér
 • rozvoj plného lidského potenciálu
 • rozpoznání principu myšlení a práce s myšlením
 • práce s tzv. „aha efektem“ a schématy, které nás ovlivňují
 • podpora převzetí kontroly a odpovědnosti klienta za své jednání a výsledek
 • rámec a etika vztahu kouče a koučovaného
 • zvýšení psychické odolnosti v životně náročných situacích
 • práce s vlastní sebereflexí a autenticitou
 • schopnost přepsat zažité vzorce chování
 • rozvoj vlastní sebeúcty a umění žít tady a teď

V podání našeho kurzu vnímáme tuto metodu jako ucelený systém práce s myšlením, emocemi a chováním člověka, která vede k:

 • překonání vnitřních bariér přes expozici stresoru
 • vytvoření bezpečného vztahu mezi klientem a koučem
 • umožnění klientovi uvědomit si své vzorce chování a jejich příčinu
 • uvolnění potenciálu, který v sobě máme
 • reálným výsledkům, které dokážete okamžitě aplikovat v praxi

Parametry výcviku

Jedná se o 120hodinový akreditovaný výcvikový kurz, který je rozdělen do šesti bloků (září 2022–leden 2023). Výcvik probíhá v malebném lůně Beskyd objektu H-RESORT, Kunčice pod Ondřejníkem.

Harmonogram a stručný obsah výcvikových bloků

16.-18. září 2022

Místo:
H-RESORT, Kunčice pod Ondřejníkem

Obsah bloku:

 • Nastavení pravidel pro výcvikovou skupinu, seznámení s obsahem výcviku a podmínek závěrečné certifikace
 • Úvod do kognitivně behaviorální terapie
 • Představení základů koučinku
 • Etický kodex KBT kouče
 • Supervize a evaluace
14.-16. říjen 2022

Místo:
H-RESORT, Kunčice pod Ondřejníkem

Obsah bloku:

Komunikace v KBT koučinku

 • Úrovně naslouchání – teorie a trénink
 • Komunikace a emoce – teorie a trénink
 • Komunikace v krizových situacích – teorie a trénink
 • Psychologická první pomoc – teorie a trénink
11.–13. listopad 2022

Místo:
H-RESORT, Kunčice pod Ondřejníkem

Obsah bloku:

Proces KBT koučinku

 • Struktura KBT koučovacího rozhovoru – teorie a trénink
 • Práce s kontraktem v KBT koučinku – teorie a trénink
 • Rizika v KBT koučinku – teorie a trénink
 • Práce s rozvojovou zpětnou vazbou – teorie a trénink
2.– 4. prosinec 2022

Místo:
H-RESORT, Kunčice pod Ondřejníkem

Obsah bloku:

Kognitivně behaviorální východiska

 • Behaviorální a kognitivní analýza – teorie a trénink
 • Funkční analýza – teorie a trénink
 • Úvod do práce se schématy – sebezkušenostní trénink
 • Sebezkušenostní práce s emocemi
6.–8. leden 2022

Místo:
H-RESORT, Kunčice pod Ondřejníkem

Obsah bloku:

Hraniční metody KBT koučinku

 • Expresivní metody – teorie a trénink
 • Mindfulness – teorie a trénink
 • Práce s dechem – teorie a trénink
 • Rétorika KBT kouče – úrovňová práce s hlasem
27.-29. leden 2023

Místo:
H-RESORT, Kunčice pod Ondřejníkem

Obsah bloku:

Zabezpečení procesu KBT Koučinku

 • Uvedení KBT koučinku do praxe
 • Koučovací rozhovory a jejich analýza
 • Supervize

Ubytování a strava

Rekreační středisko Beskydský H-RESORT
Kunčice pod Ondřejníkem 8, 739 13
www.hresort.cz

 • Ubytování během výcviku bude v luxusních VIP srubech (3 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, kuchyň, koupelna, záchod) – počítáme se 4 lidmi do jednoho srubu z důvodu většího komfortu a soukromí
 • Plná penze bude zajištěna v restauraci H-resortu (pátek – večeře, sobota – snídaně, oběd, večeře; neděle – snídaně, oběd)
 • Cena za ubytování a stravu není zahrnuta do ceny výcviku a činí 2200 Kč/osoba; v ceně je zahrnuta plná penze (pátek večer až neděle oběd) a víkendový pobyt ve VIP srubech

Kde proběhne samotný výcvik?

Pro potřeby výcviku máme k dispozici jeden vyhrazený VIP srub. Některé bloky výcviku budou probíhat venku. Rádi využijeme i malebné okolí, kde budou probíhat rozhovory, mindfulness cvičení a jiné aktivity.

Kdo jsme?

„Jmenuji se Michal Růžička, poskytuji psychoterapeutické konzultace, koučink i krizovou intervenci. Působím zároveň jako docent na Ústavu speciálně pedagogických studií Univerzity Palackého, kde vyučuji terapeutické metody a techniky a krizovou intervenci.

Ve své lektorské a koučovací praxi se opírám o své know-how získané mnohaletým studiem, absolvovanými výcviky, zahraničními stážemi a bohatou praxí v oboru. Kombinuji přístupy kognitivně-behaviorální terapie, expresivních terapií a dalších nástrojů, které používám
dle individuální potřeby klienta či skupiny.“

„Jmenuji se Petr Kvapil, více jak deset let se věnuji rozvoji manažerů, individuálnímu i týmovému koučování. Jsem certifikovaným koučem s akreditací od mezinárodní koučovací federace. Ve své praxi vycházím vždy z předpokladu, že člověk, se kterým pracuji má mou plnou důvěru a víru v to, že sám dokáže najít řešení a dosáhnout tak svého cíle a žít spokojený život. Prošel jsem si víc než dvouletou sebezkušenostní supervizí, která mi umožnila pochopit sebe a zároveň mi významně obohatila můj koučovací přístup. Koučování není pro mě jen prací, ale i koníčkem. Rád se s ostatními podělím o své zkušenosti.

Videoupoutávka

Jak to vzniklo?

Jsme kamarádi. Jeden kouč a trenér v soukromém sektoru a druhý terapeut a pedagog na univerzitě. Rádi jsme spolu řešili a diskutovali své pracovní a osobní záležitosti. Dělali jsme si navzájem tzv. supervize, které nám velmi pomáhaly. Uvědomili jsme si, že každý má svůj osobitý styl, který je ovlivněn naší praxi terapeuta/kouče. I když se na první pohled může zdát, že přístup každého z nás je odlišný, přinášela nám naše společná sezení výsledky. Styl druhého nás velmi inspiroval a zároveň obohacoval do naší vlastní praxe.

Společně ještě s dalšími odborníky jsme založili platformu mindtreat.art, kterou realizujeme jako prostor pro činnosti zaměřené na rozvoj, podporu a obohacení (treat) naší mysli, duše i ducha (mind). „Strom mysli“, je pro nás symbolem, který ukazuje, jak se práce na sobě může proměňovat ve sladké plody poznání. Umění (art) je jeden z přístupů, jak nahlížet na vnitřní realitu člověka a také výsledek naší práce – tedy umění pečovat o své nitro. Nabízíme zde tedy psychoterapeutické konzultace, koučink, sebezkušenostní semináře a mnohem více.

Závazná přihláška

Závazné přihlášky do 1. běhu podejte do 10.6. 2022.

Kontakty

Akreditace